دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د خ‍واص‌ اع‍ج‍از ان‍گ‍ی‍ز آب‌ م‍ی‍وه‌ ه‍ا، ش‍رب‍ت‌ ه‍ا، م‍ع‍ج‍ون‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب خ‍واص‌ اع‍ج‍از ان‍گ‍ی‍ز آب‌ م‍ی‍وه‌ ه‍ا، ش‍رب‍ت‌ ه‍ا، م‍ع‍ج‍ون‌ ه‍ا توسط ج‍ه‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍واص‌ اع‍ج‍از ان‍گ‍ی‍ز آب‌ م‍ی‍وه‌ ه‍ا، ش‍رب‍ت‌ ه‍ا، م‍ع‍ج‍ون‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ه‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭R,‭۱۳۵,‭/ج۹ خ۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ خ‍ات‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۰ص‌

موضوع محتوای منبع: پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌,طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌,گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌,م‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ داروی‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6153-11-7

شماره مدرک: ک‌۱۸۳۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: