دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز م‍ش‍ه‍د ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌ م‍ی‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌ م‍ی‍ان‍ی‌ توسط ت‍راب‌ ن‍ع‍م‍ان‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ،۱۳۵۲ – 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌ م‍ی‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍راب‌ ن‍ع‍م‍ان‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ،۱۳۵۲ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۶۵۷/۴

محل انتشار / شهر: م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: درخ‍ش‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۴ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ح‍س‍اب‍داری‌ ، م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۴۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: