دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ق‍م‌ م‍س‍ت‍ان‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب م‍س‍ت‍ان‍ه‌ توسط اک‍ب‍ری‌، ر 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍س‍ت‍ان‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اک‍ب‍ری‌، ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۷۹۵۳,‭/ک۳۴۳ م۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: ر.اک‍ب‍ری‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۳۵ص‌

موضوع محتوای منبع: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ – ق‍رن‌۱۴

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-04-7625-3

شماره مدرک: ک‌۳۲۳۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs