دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ق‍م‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا توسط دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، س‍ی‍دع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، س‍ی‍دع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BP,‭۴۱/۴,‭/د۵ س۹

محل انتشار / شهر: ق‍م‌

ناشر publisher کتاب: دارال‍ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۱۶ص‌

موضوع محتوای منبع: ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ -۶۱ ق‌,م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۱۱ ق‌. دع‍ای‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ه‌–ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر,م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۱۱ ق‌. دع‍ای‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ه‌.ش‍رح‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-5594-77-4

شماره مدرک: ک‌۳۱۲۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs