دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز رش‍ت‌ ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۳ ) توسط اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ ه‍ا، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌، آزم‍ون‌ و س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‍ه‍ا (ن‍س‍خ‍ه‌۳ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌ ه‍ا، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۲۹۴۵,‭/فلا۵ س۴,‭۱۳۸۹ ۳.ن

محل انتشار / شهر: رش‍ت‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ب‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۷۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍اطری‍ه‍ای‌ س‍رب‌ اس‍ی‍دی‌,ب‍اطری‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90832-8-2

شماره مدرک: ک‌۲۵۲۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs