دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ Summit: English for today,s world 1B with workbook

دانلود و مشخصات کتاب Summit: English for today,s world 1B with workbook توسط س‍س‍ل‍و، ج‍ون‌ ۱۳۸۶= ۲۰۰۷م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: Summit: English for today,s world 1B with workbook

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍س‍ل‍و، ج‍ون‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/س۵ س۹۱۲۲,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۶= ۲۰۰۷م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۱ج‌. (ش‍م‍اره‌ گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌): م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌ + ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-9912-27-1

شماره مدرک: ک‌۱۷۴۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: