دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ Oxford picture dictionary (‎ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌‬){

دانلود و مشخصات کتاب Oxford picture dictionary (‎ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌‬){ توسط ادل‍س‍ن‌- گ‍ل‍دس‍ت‍ای‍ن‌، ج‍ی‍م‌ ۱۳۹۱=۲۰۱۲م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: Oxford picture dictionary (‎ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌‬){

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ادل‍س‍ن‌- گ‍ل‍دس‍ت‍ای‍ن‌، ج‍ی‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۶۲۹,‭/فلا۴ آ۷,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: زب‍ان‌ م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۹۱=۲۰۱۲م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۰۲ص‌.:م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍ور ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۳۱۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: