دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ Excel ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

دانلود و مشخصات کتاب Excel ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ توسط م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: Excel ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸,‭/فلا۷ م۳۵۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍رس‍ون‌، ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۴ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌) – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-9202-95-9

شماره مدرک: ک‌۲۰۵۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs