دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ Comp TIA A+ certification: exam guide

دانلود و مشخصات کتاب Comp TIA A+ certification: exam guide توسط م‍ای‍رز، م‍ای‍ک‍ل‌ ۱۳۸۶= ۲۰۰۷ م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: Comp TIA A+ certification: exam guide

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ای‍رز، م‍ای‍ک‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۳,‭/م۲۵ ک۲,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۶= ۲۰۰۷ م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: داده‌ پ‍ردازی‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ – گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,ت‍ک‍ن‍ی‍س‍ن‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر – گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-0-07-226312-1

شماره مدرک: ک‌۱۱۸۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs