دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ CCNA voice official exam certification guideی‍Jeremy Cioara, Mike Valentine /???

دانلود و مشخصات کتاب CCNA voice official exam certification guideی‍Jeremy Cioara, Mike Valentine /??? توسط س‍ی‍وآرا، ج‍رم‍ی‌ ۱۳۹۱=۲۰۱۲م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: CCNA voice official exam certification guideی‍Jeremy Cioara, Mike Valentine /???

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ی‍وآرا، ج‍رم‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۶۵,‭/س۹ س۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ک‍اوی‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۹۱=۲۰۱۲م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۲۹ص‌.: م‍ص‍ور.؛۱۷ * ۲۴س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: ت‍ل‍ف‍ن‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6683-13-3

شماره مدرک: ک‌۲۹۱۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs