دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ CCIE routing and switching official exam certification guide

دانلود و مشخصات کتاب CCIE routing and switching official exam certification guide توسط اودام‌، ون‍دل‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: CCIE routing and switching official exam certification guide

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اودام‌، ون‍دل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۳,‭/فلا۹ س۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ک‍اوی‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: XXXViii ، ۱۰۱۶ ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: داده‌ پ‍ردازی‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ – گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌,ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,م‍خ‍اب‍رات‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دزن‍ی‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-1-58705-980-3

شماره مدرک: ک‌۲۶۶۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs