دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ Cambridge IELTS 3 examination papers from University of Cambridge ESOL: examinations Syndicate

دانلود و مشخصات کتاب Cambridge IELTS 3 examination papers from University of Cambridge ESOL: examinations Syndicate توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: Cambridge IELTS 3 examination papers from University of Cambridge ESOL: examinations Syndicate

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/ک۸۳,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ده‍ک‍ده‌ زب‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: iv ، ۱۷۲ ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌,آزم‍ون‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-0-521-01333-x student s book with answersk

شماره مدرک: ک‌۲۹۱۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs