دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ Business result. Advanced student’s book

دانلود و مشخصات کتاب Business result. Advanced student’s book توسط ۲۰۱۳م‌ =۱۳۹۲

نام و عنوان کتاب برای دانلود: Business result. Advanced student’s book

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۱۵,‭/گ۴ ب۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور

سال انتشار – سال تولید: ۲۰۱۳م‌ =۱۳۹۲

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۷ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)۲۱* ۲۹س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ – خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-0-19-476818-4

شماره مدرک: ک‌۳۱۳۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs