دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ۹۷راه‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و آس‍ان‌ ب‍رای‌ آس‍ای‍ش‌

دانلود و مشخصات کتاب ۹۷راه‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و آس‍ان‌ ب‍رای‌ آس‍ای‍ش‌ توسط ک‍ارل‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۹۷راه‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و آس‍ان‌ ب‍رای‌ آس‍ای‍ش‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ارل‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/ک۱۷ ر۷,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: اس‍ت‍ان‍دارد

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۲ص‌

موضوع محتوای منبع: رف‍ت‍ار – ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌,راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6255-62-3

شماره مدرک: ک‌۱۹۱۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs