دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ۵ف‍اک‍ت‍ور آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ۵ف‍اک‍ت‍ور آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ توسط پ‍اس‍ت‍رن‍ک‌، ه‍ارل‍ی‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۵ف‍اک‍ت‍ور آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍اس‍ت‍رن‍ک‌، ه‍ارل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RA,‭۷۸۱,‭/پ۱۷ پ۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌,ت‍م‍ری‍ن‌ (ورزش‌),رژی‍م‌ لاغ‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-206-301-3

شماره مدرک: ک‌۱۱۸۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs