دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ۳۰۴[س‍ی‍ص‍د و چ‍ه‍ار] م‍دار

دانلود و مشخصات کتاب ۳۰۴[س‍ی‍ص‍د و چ‍ه‍ار] م‍دار توسط 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۳۰۴[س‍ی‍ص‍د و چ‍ه‍ار] م‍دار

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۶۷,‭/س۹۵۳,‭۱۳۷۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۳۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ — طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا — م‍داره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۲۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs