دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌)

دانلود و مشخصات کتاب ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌) توسط ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PN,‭۶۰۸۴,‭/م۸ فلا۸,‭۱۳۸۹ ۵.ج

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.: م‍ص‍ور، (رن‍گ‍ی‌)؛۱۷* ۱۲س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ – ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار,راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌ – ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-91603-5-8

شماره مدرک: ک‌۳۰۲۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: