دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ۱۰۰ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ردی‌ و گ‍روه‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ۱۰۰ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ردی‌ و گ‍روه‍ی‌ توسط ت‍م‍پ‍ل‍ر، ری‍چ‍ارد 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ۱۰۰ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ردی‌ و گ‍روه‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍م‍پ‍ل‍ر، ری‍چ‍ارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۱,‭/ت۸ ق۹,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: چ‍اب‍ک‌ ان‍دی‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۶ص‌۱۴ * ۲۱س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ران‌,ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اج‍رای‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-91084-6-6

شماره مدرک: ک‌۲۵۸۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs