دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍رای‌ ه‍زاه‌ ن‍وی‍ن‌: چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌

دانلود و مشخصات کتاب ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍رای‌ ه‍زاه‌ ن‍وی‍ن‌: چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ توسط ه‍رن‍ان‍دز، ک‍ارل‍وس‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍رای‌ ه‍زاه‌ ن‍وی‍ن‌: چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍رن‍ان‍دز، ک‍ارل‍وس‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭LB,‭۲۸۰۵,‭/ه۴ ی۲,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: د، ۲۱۴ ص‌

موضوع محتوای منبع: ت‍ح‍ولات‌ آم‍وزش‍ی‌ – ق‍رن‌ ۲۱ م‌,ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-5769-15-9

شماره مدرک: ک‌۲۹۷۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs