دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ توسط ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭LB,‭۲۳۶۹,‭/فلا۷۸ گ۴,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍دی‍ری‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ش‌، [۲۴۷] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7285-19-1

شماره مدرک: ک‌۳۰۱۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: