دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍وه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌: م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ا آم‍وزش‌ ک‍وه‍ن‍وردی‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍وه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌: م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ا آم‍وزش‌ ک‍وه‍ن‍وردی‌ توسط ح‍س‍ن‌ پ‍ور، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍وه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌: م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ا آم‍وزش‌ ک‍وه‍ن‍وردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍س‍ن‌ پ‍ور، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭GV,‭۲۰۰,‭/ح۵ ک۹,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۲ص‌. م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ک‍وه‍ن‍وردی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-8131-33-3

شماره مدرک: ک‌۱۰۶۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs