دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍م‍ردرد (ع‍ل‍ل‌ ب‍روز ک‍م‍ردرد)

دانلود و مشخصات کتاب ک‍م‍ردرد (ع‍ل‍ل‌ ب‍روز ک‍م‍ردرد) توسط ق‍اس‍م‌ ن‍ژاد، م‍ه‌ پ‍ری‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍م‍ردرد (ع‍ل‍ل‌ ب‍روز ک‍م‍ردرد)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍اس‍م‌ ن‍ژاد، م‍ه‌ پ‍ری‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RD,‭۷۷۱,‭/ک۸ ق۱۶,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: [۹۶] ص‌

موضوع محتوای منبع: ک‍م‍ردرد، ورزش‌ درم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-206-019-1

شماره مدرک: ک‌۱۵۳۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs