دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ل‍ی‍د CATIA (م‍ون‍ت‍اژ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ل‍ی‍د CATIA (م‍ون‍ت‍اژ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌) توسط اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ل‍ی‍د CATIA (م‍ون‍ت‍اژ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۳۴۵/۵,‭/ک۲ فلا۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ل‍ی‍د آم‍وزش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – داده‌ پ‍ردازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5656-92-3

شماره مدرک: ک‌۲۰۷۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs