دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ل‍ی‍د طلای‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ل‍ی‍د طلای‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ توسط ک‍ول‌، ک‍ری‍س‌ 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ل‍ی‍د طلای‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ول‌، ک‍ری‍س‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/فلا۱۴ ت۶,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ه‍ام‍ون‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۰ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-653801-6

شماره مدرک: ک‌۱۴۶۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs