دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ روش‌ ه‍ا و ف‍ن‍ون‌ ت‍دری‍س‌ (م‍ت‍ن‌ ک‍وت‍اه‌) ه‍م‍را ب‍ا ال‍گ‍وه‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍دری‍س‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ل‍ی‍ات‌ روش‌ ه‍ا و ف‍ن‍ون‌ ت‍دری‍س‌ (م‍ت‍ن‌ ک‍وت‍اه‌) ه‍م‍را ب‍ا ال‍گ‍وه‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍دری‍س‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ص‍ف‍وی‌، ام‍ان‌ ال‍ل‍ه‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ل‍ی‍ات‌ روش‌ ه‍ا و ف‍ن‍ون‌ ت‍دری‍س‌ (م‍ت‍ن‌ ک‍وت‍اه‌) ه‍م‍را ب‍ا ال‍گ‍وه‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍دری‍س‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ص‍ف‍وی‌، ام‍ان‌ ال‍ل‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭LB,‭۲۵/۲,‭/ص۷ ک۸۵,‭۱۳۸۷ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر م‍ع‍اص‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: [۲۵۴] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍دری‍س‌,ت‍دری‍س‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-90051-6-4

شماره مدرک: ک‌۳۱۷۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs