دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌) توسط ک‍اردان‌ ن‍ش‍اطی‌ ، م‍ح‍م‍د ،۱۳۵۳ – 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍اردان‌ ن‍ش‍اطی‌ ، م‍ح‍م‍د ،۱۳۵۳ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭ZA,‭۴۰۸۰,‭/ک۲ک۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: چ‍اپ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۵ص‌.

موضوع محتوای منبع: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ – م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۴۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs