دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ت‍اب‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ توسط ج‍وران‌، ج‍وزف‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍وران‌، ج‍وزف‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۵۶,‭/ج۹ک۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌– دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-7660-44-8

شماره مدرک: ک‌۸۱۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs