دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر توسط ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر، ۱۳۳۹ – 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر، ۱۳۳۹ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ع۸ک۲۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ه‍وای‌ ت‍ازه‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۷ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)

موضوع محتوای منبع: ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا — راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۰۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: