دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍رداری‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍رداری‌ توسط س‍ع‍ی‍دن‍ی‍ا، اح‍م‍د 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍رداری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ع‍ی‍دن‍ی‍ا، اح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۴۶۹۲/۵۶,‭/آ۵ س۷,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌,ش‍ه‍رداری‌ – ای‍ران‌,ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7012-13-6

شماره مدرک: ک‌۲۳۱۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: