دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ت‍اب‌ زرد س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (م‍ن‍اق‍ص‍ات‌)

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ زرد س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (م‍ن‍اق‍ص‍ات‌) توسط پ‍وراس‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ زرد س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (م‍ن‍اق‍ص‍ات‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍وراس‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۸۶۱,‭/فلا۹ پ۹,‭۱۳۸۷ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌

موضوع محتوای منبع: م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ – ای‍ران‌,م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ – ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – ق‍رارداده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5203-17-2 :هرود,978-600-5203-24-0 :۳ .ج,978-600-5203-23-3 :۲ .ج,978-600-5203-09-7 :۱ .ج

شماره مدرک: ک‌۱۸۹۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: