دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ ک‍اب‍ل‌ ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲)

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ ک‍اب‍ل‌ ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲) توسط دلاوری‌، ه‍اش‍م‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ ک‍اب‍ل‌ ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: دلاوری‌، ه‍اش‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۳۳۵۱,‭/د۸ ک۲۳,‭۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ م‍ح‍رر

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۰ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – ک‍اب‍ل‌ ه‍ا – ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌,ب‍رق‌ – خ‍طوط زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۴۴۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: