دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ توسط ک‍روگ‍روس‌، م‍ی‍ک‍ائ‍ل‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍روگ‍روس‌، م‍ی‍ک‍ائ‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۴۴۸,‭/ک۴ ک۲,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۶ص‌.:۵/۱۴ * ۵/۲۱س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌,ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-236-478-7

شماره مدرک: ک‌۳۰۳۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs