دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Pspice [پ‍ی‌ اس‌ پ‍ی‍س‌] در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Pspice [پ‍ی‌ اس‌ پ‍ی‍س‌] در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز توسط لام‍ی‌، راب‍رت‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Pspice [پ‍ی‌ اس‌ پ‍ی‍س‌] در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز

سرشناسه شخص / نام نویسنده: لام‍ی‌، راب‍رت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۴۵۴,‭/ل۲ ک۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ه‍ا دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۸ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ – ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌,داده‌ پ‍ردازی‌ – م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8795-15-8

شماره مدرک: ک‌۱۲۵۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs