دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ار ت‍ی‍م‍ی‌ ، رم‍ز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍وی‍ائ‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ار ت‍ی‍م‍ی‌ ، رم‍ز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍وی‍ائ‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ توسط چ‍ان‍گ‌ ، ری‍چ‍ارد 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ار ت‍ی‍م‍ی‌ ، رم‍ز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍وی‍ائ‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: چ‍ان‍گ‌ ، ری‍چ‍ارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۶,‭/چ۲ک۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۲ص‌.

موضوع محتوای منبع: گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۷۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: