دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ک‍ارب‍رد ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و رای‍ان‍ه‌ در م‍دی‍ری‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ارب‍رد ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و رای‍ان‍ه‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ توسط ب‍ن‍ی‌ اس‍د، رض‍ا 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ارب‍رد ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و رای‍ان‍ه‌ در م‍دی‍ری‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ن‍ی‌ اس‍د، رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۴,‭/ب۹ ک۲,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌، [۲۰۷] ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ – ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ – روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – داده‌ پ‍ردازی‌,ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-214-179-8

شماره مدرک: ک‌۱۹۷۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs