دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ا ک‍ودک‍م‌ رف‍ت‍ار ک‍ن‍م‌ ؟

دانلود و مشخصات کتاب چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ا ک‍ودک‍م‌ رف‍ت‍ار ک‍ن‍م‌ ؟ توسط گ‍ارب‍ر، اس‍ت‍ف‍ن‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ا ک‍ودک‍م‌ رف‍ت‍ار ک‍ن‍م‌ ؟

سرشناسه شخص / نام نویسنده: گ‍ارب‍ر، اس‍ت‍ف‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QH,‭۷۶۹,‭/گ۱۴ ب۲,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رواری‍د

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۹۸ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ودک‍ان‌ – س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌,ک‍ودک‍ان‌ – ان‍ض‍ب‍اط,ک‍ودک‍ان‌ – روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6026-63-6

شماره مدرک: ک‌۳۲۸۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

1 دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: