دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ چ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب چ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ توسط ف‍رش‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: چ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍رش‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۴۳۸,‭/ف۳۶ چ۸,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍وآور

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۴ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ – ن‍ظارت‌ – ف‍رم‌ ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-168-029-8

شماره مدرک: ک‌۲۳۹۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs