دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ چ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌، م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ HSE)( و ف‍ن‍ی‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب چ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌، م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ HSE)( و ف‍ن‍ی‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ توسط ادی‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: چ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌، م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ HSE)( و ف‍ن‍ی‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ادی‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/فلا۳۴ چ۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۶۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ – ف‍رم‌ ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2983-62-9

شماره مدرک: ک‌۲۶۷۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs