دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ چ‍ه‍ل‌ گ‍ف‍ت‍ار پ‍ی‍رام‍ون‌ ارت‍ق‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار

دانلود و مشخصات کتاب چ‍ه‍ل‌ گ‍ف‍ت‍ار پ‍ی‍رام‍ون‌ ارت‍ق‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار توسط درگ‍ی‌، پ‍روی‍ز 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: چ‍ه‍ل‌ گ‍ف‍ت‍ار پ‍ی‍رام‍ون‌ ارت‍ق‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: درگ‍ی‌، پ‍روی‍ز

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭LC,‭۱۰۳۷/۸,‭/فلا۹ د۴,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۰۸ص‌. ۱۴/۵ x ۲۱/۵س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: آم‍وزش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار,ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6982-04-5

شماره مدرک: ک‌۳۲۷۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: