دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ چ‍رخ‍ه‌ ره‍ب‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب چ‍رخ‍ه‌ ره‍ب‍ری‌ توسط ت‍ی‍چ‍ی‌، ن‍وی‍ل‌ ام‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: چ‍رخ‍ه‌ ره‍ب‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍ی‍چ‍ی‌، ن‍وی‍ل‌ ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۷/۷,‭/ت۹ چ۴,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ره‍ب‍ری‌,ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اج‍رائ‍ی‌,آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د

شابک / شماره ISBN: ‭964-8896-10-0

شماره مدرک: ک‌۲۱۴۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: