دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ پ‍ی‍ک‍رب‍ن‍دی‌، وی‍ن‍دوز س‍روز ۲۰۰۸ directory mctsexam 70-640 Active

دانلود و مشخصات کتاب پ‍ی‍ک‍رب‍ن‍دی‌، وی‍ن‍دوز س‍روز ۲۰۰۸ directory mctsexam 70-640 Active توسط ه‍وم‌، دن‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍ی‍ک‍رب‍ن‍دی‌، وی‍ن‍دوز س‍روز ۲۰۰۸ directory mctsexam 70-640 Active

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍وم‌، دن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۳,‭/ه۹ پ۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍راه‍وش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۳۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌ + ی‍ک‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ س‍رور,ن‍رم‌ اف‍زار م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,داده‌ پ‍ردازی‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ – گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7229-65-4

شماره مدرک: ک‌۱۴۵۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: