دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ پ‍ی‍روزی‌ اف‍ک‍ار ه‍دف‍م‍ن‍د

دانلود و مشخصات کتاب پ‍ی‍روزی‌ اف‍ک‍ار ه‍دف‍م‍ن‍د توسط ل‍ی‍ن‍دن‌ ف‍ی‍ل‍د، گ‍ی‍ل‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍ی‍روزی‌ اف‍ک‍ار ه‍دف‍م‍ن‍د

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ی‍ن‍دن‌ ف‍ی‍ل‍د، گ‍ی‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۵۰۳,‭/ل۹ پ۲,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ل‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۸ص‌

موضوع محتوای منبع: ان‍گ‍ی‍زش‌,خ‍ودس‍ازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6935-80-8

شماره مدرک: ک‌۲۲۷۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs