دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌

دانلود و مشخصات کتاب پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌ توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍ی‌ و پ‍ی‌ س‍ازی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۲ ج،۷,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۹ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,پ‍ی‌ س‍ازی‌,پ‍ی‌ س‍ازی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7588-71-3

شماره مدرک: ک‌۱۶۵۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs