دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ توسط ل‍وئ‍ی‍س‌، گ‍ارت‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍وئ‍ی‍س‌، گ‍ارت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۳,‭/ل۹پ۴,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۷ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: اس‍ت‍ع‍داد خ‍لاق‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۱۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs