دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ وی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍اب‍رای‌ ه‍م‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب وی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍اب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ توسط پ‍ری‌، گ‍ری‍ک‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: وی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍اب‍رای‌ ه‍م‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ری‌، گ‍ری‍ک‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ ب ۴۴۷,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ص‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۰۸ص‌.: م‍ص‍ور، ت‍م‍ام‌ رن‍گ‍ی‌

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۹۰۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs