دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ وی‍رای‍ش‌ ف‍ی‍ل‍م‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

دانلود و مشخصات کتاب وی‍رای‍ش‌ ف‍ی‍ل‍م‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر توسط ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: وی‍رای‍ش‌ ف‍ی‍ل‍م‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TR,‭۸۸۹,‭/ع۸و۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ه‍س‍ت‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر,ن‍رم‌اف‍زار ن‍رو,م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ام‍ی‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۸۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs