دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ واژگ‍ان‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

دانلود و مشخصات کتاب واژگ‍ان‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ (ج‍ل‍د دوم‌) توسط ک‍اظم‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: واژگ‍ان‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ (ج‍ل‍د دوم‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍اظم‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭UA,‭۹۲۶,‭/ک۲ و۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ق‍رارگ‍اه‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍اء (ص‌)، ق‍رب‌ ن‍وح‌ (ع‌)

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۴ص‌

موضوع محتوای منبع: دف‍اع‌ از غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5974-31-7 :هرود,978-600-5974-30-0

شماره مدرک: ک‌۲۶۴۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs