دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ توسط م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د رض‍ا 1373

نام و عنوان کتاب برای دانلود: واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۱۵,‭/م۸و۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1373

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا- ف‍ارس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۶۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs