دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌ و م‍ع‍م‍اری‌

دانلود و مشخصات کتاب واژه‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌ و م‍ع‍م‍اری‌ توسط اف‍ض‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: واژه‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌ و م‍ع‍م‍اری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اف‍ض‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۹,‭فلا۷,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍ی‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۵۶ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ع‍م‍اری‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۷۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs