دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ توسط ه‍ی‍ن‌، اس‍ت‍ی‍و 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ی‍ن‌، اس‍ت‍ی‍و

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۵۷۶,‭/ه۹ ه۹,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۲ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌,آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-91949-7-4

شماره مدرک: ک‌۱۸۱۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs